OP ALLE FEESTJES, CURSUSSEN EN WORKSHOPS ZIJN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ATELIER PURE PASSIE VAN TOEPASSING.

1.Inschrijving en bevestiging: 

1.1. Inschrijving kan telefonisch via tel. 06 23064927, via de website of mail van Atelier Pure Passie.

1.2. Indien er plaats is, kan er bij de meeste cursussen op elk moment in het seizoen ingeschreven worden. De inschrijving vervalt zonder opzegging aan het eind van elke cursus. 

2.Prijzen:

2.1. Bij aanmelding gelden de cursus/ workshop prijzen zoals vermeld op de website.

2.2. De prijzen zijn inclusief BTW.

3.Betaling:

3.1. Het cursus of workshopgeld dient te worden voldaan doormiddel van contante betaling of overschrijving via de bank op of voor de 1ste cursus/ workshop dag.

4.Wijzigingen door Atelier Pure Passie:

Atelier Pure Passie behoudt zich het recht voor om, voor aanvang of tussentijds, wijzigingen door te voeren in de data en tijden waarop de lessen plaats vinden. En/of groepen samen te voegen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

5.Lesuitval:

Wanneer bij een cursus die uit meerdere lessen bestaat, lesuitval plaats vindt wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. En wordt er de mogelijkheid tot inhalen van de les(sen) geboden. Er vindt geen resitutie van cursusgeld plaats.

6.Annulering door Atelier Pure Passie:

Atelier Pure Passie kan gedwongen zijn tussentijds een cursus te beëindigen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Het cursusgeld zal naar rato van het aantal gevolgde lessen worden geresitueerd.

7.Annulering door de cursist:

7.1.Bij het voortijdig beëindigen van de cursus heeft u geen recht op vermindering van het cursusgeld.

7.2.In geval van verhindering of ziekte is het mogelijk om de les (in overleg en maximaal 2 keer) in te halen.

8.Gebruik fotomateriaal:

8.1.Het is mogelijk dat er tijdens een workshop of cursus foto's worden gemaakt. Deze foto's kunnen worden gebruikt voor promotionele en commerciële doeleinden.

8.2.Hebt u hiertegen bezwaar dan kunt u dit, voor de start van de workshop of cursus, schriftelijk aan Atelier Pure Passie kenbaar maken onder vermelding van de activiteit en cursus locatie.

9.Aansprakelijkheid:

9.1.Atelier Pure Passie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade, enz van of aan uw eigendom(men).

9.2.U dient zich aan de huisregels van de accommodatie te houden waar u de cursus of workshop volgt.

 

Aalten, 1-1- 2016